Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Kinh truyện

Bốn ngàn năm sau, Việt cổ sử viết rằng:
"Kể từ khi một người kinh vĩ đại lập quốc, với chủ nghĩa kinh viện giáo điều và kinh thánh toàn năng trong tay, họ thực thi nhiều chính sách kinh dị, đi đến đâu gây ra nhiều kinh ngạc và kinh hãi cho những sắc dân ở đó, và để lại vô số hậu quả kinh hoàng. Không chỉ kinh tế bị tàn phá mà những kinh sử văn minh bị đốt sạch. Biết bao nhiêu người phải biệt kinh kỳ ra đi tìm kinh đô ánh sáng trên những nẻo đường kinh sợ, qua các đại lộ kinh hoàng. Và cho đến giờ, vẫn không tính được bao nhiêu kinh phí để khôi phục những vùng đất ấy.
Sau cuộc bể dâu đau thương ấy, nhà nhà chỉ còn ngậm ngùi ca bài "Kinh khổ" của cụ Trầm Tử Thiêng "mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm..."
Thật là kinh khủng.
Những sử sách chép về việc làm của họ, đời sau người ta gọi là kinh truyện."
http://www.thesaigontimes.vn/151530/Nha-van-Nguyen-Ngoc-Gia-chung-ta-giu-Tay-Nguyen-nhu-mot-Bhutan.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét